Resultat Extra årsmötet

Extra årsmötet beslutade att lämna IMMAF och ansöka till GAMMA. Det extra årsmötet, som genomfördes digitalt den 7 juni, hade god uppslutning och gästades av såväl MMA-media som av SB&K:s ordförande Fredrik Gundmark. Styrelsen informerade om situationen om bakgrunden till problemen med IMMAF och utrymme gavs till…