Förbundets säkerhetstrappa syftar till att tävlande med olika erfarenheter tävlar på olika nivåer.

 

1. En tävlande som har sex (6) eller fler matcher i MMA Klass-B  från föregående två (2) tävlingsår anses överkvalificerad för MMA Klass-B och får endast anmäla sig i MMA Klass-A

2. Tävlande som deltagit i MMA Klass-A match under de föregående tävlingsåren (2)  får inte anmäla sig i MMA Klass-B