Avgift för sanktionsansökan 5000kr (Arvode för supervisor ingår)

Skriv följande på inbetalningen:
– MMA
– Namn på tävling (tex Malmö Fight Night)
– Datum (tex 2023-12-18)
– Ort (tex Malmö)
Notera att tävlingsarrangören även skall bekosta supervisorns resa, kost och logi (detta löses direkt med den av förbundet utsedde supervisorn).

Avgiften skall betalas till Svenska MMA förbundet BG: 5597-1972

Ansökningar behandlas ej förrän avgiften inkommit.

Avgiften återbetalas ej oavsett om en ansökan bifalles eller ej.

Avgift för Supervisor skall ha inkommit senast 10 dagar före tävlingsdatum.

Arvode till domare
Varje arrangör av sanktionerad tävling måste minst betala 1000 kr, mat och resa för domare.