Anti-doping

ANTI-DOPING

SMMAF arbetar liksom hela idrottsrörelsen aktivt för att hålla vår idrott och idrottare borta från doping. Använd gärna ovanstående bild, Ren idrott, rent spel, SB&K antidoping, på er hemsida och i andra sammanhang för att markera det viktiga arbetet mot doping i idrotten.

FÖRBUNDETS ANTIDOPINGPROGRAM

SB&K har utformat ett program för antidopingarbetet, som beskriver syfte, mål och metoder. Det finns här: SB&K:s antidopingprogram

ANTIDOPINGANSVARIG

Förbundsstyrelsen har utsett Dr. Christian Engvall, ledamot i medicinska kommittén, till antidopingansvarig i SB&K. Hans roll är att, med sina medicinska kunskaper och erfarenhet som läkare vid många kampsportstävlingar, hålla sig ajour i ämnet och stå till tjänst med sina kunskaper i SB&K:s antidopingarbete.

RF:S ANTIDOPING

Riksidrottsförbundet (RF) har en fristående antidopinggrupp, som sköter idrottsrörelsens antidopingarbete över hela landet. De genomför dopingtester och handhar bestraffningar vid överträdelser. Information om deras verksamhet och mycket annat gällande antidoping finns här: RF:s antidoping

WORLD ANTI-DOPING AGENCY

Idrottens antidoping styrs av den internationella organisationen World Anti-Doping Agency (WADA), som skapar regelverket och har ett samlat grepp om allt organiserat antidopingarbete som görs på nationell nivå. De granskar också de internationella idrottsförbundens arbete mot doping. Här är mer om WADA, dess regler och arbete:

World Anti-Doping Agency

WADA har även ett konto på YouTube med många videoklipp med information, intervjuer med idrottare och sakkunniga, osv. Här är en informationsfilm om hur det går till när man dopingtestas:

IN COMPETITION / OUT OF COMPETITION

När det gäller vilka medel som är förbjuden doping görs skillnad på tävling och utanför tävling (In competition / Out of competition). Det finns medel och metoder som är förbjudna både i samband med tävling och vid vanlig träning, medan ytterligare medel och metoder är förbjudna blott i samband med tävling. Befintliga listor på förbjuden doping anger vilken kategori medlet eller metoden i fråga faller under. Observera att det är varje idrottares egen skyldighet att undvika förbjuden doping, så om du känner minsta tveksamhet om något medel eller någon medicin du tar – kontrollera via dopinglistorna nedan!

DOPINGLISTOR

WADA bestämmer vilka medel och metoder som är förbjudna. Den listan uppdateras då och då. För att sprida kunskap om dopingreglerna och förhindra ofrivillig doping har Riksidrottsförbundet dessa dopinglistor på nätet: Röd-gröna listan Röd-gröna listan finns på RF:s hemsida för antidoping. Där kan man enkelt kontrollera om ett läkemedel är förbjudet eller tillåtet. Här är den: Röd-gröna listan WADA:s dopinglista WADA:s dopinglista utgör själva regelverket, som Röd-gröna listan är grundad på. I den kan du läsa mer om vilka substanser och metoder som är förbjudna inom idrotten. Här är RF:s sida med länk till senaste versionen av WADA:s dopinglista på svenska: WADA:s dopinglista

DISPENSREGLER

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code, som regleras av WADA. Indelning i hög och låg nivå avgör om du behöver ansöka om dispens. Om du tar en medicin som kan innehålla dopingklassade medel, undersök vad som gäller för just dig. Observera att ansökan om dispens inte kan göras i efterhand. Här är RF:s information: Dispens

VACCINERA KLUBBEN ETT

hjälpmedel för att ta fram en antidopingpolicy i din förening och sprida information om antidoping är att ”vaccinera” klubben mot doping. Det är ett arbete i fyra steg, med allt material tillgängligt på webben. Här är de fyra stegen: Steg 1: Alla i föreningens styrelse gör ett kunskapstest. Steg 2: Ni för en diskussion om dopingfrågor i styrelsen. Steg 3: Ni upprättar en antidopingpolicy. Steg 4: Ni informerar om vaccinationen. Här är RF:s webbsida med information och material för att vaccinera klubben: Vaccinera klubben

KOSTTILLSKOTT

Var ytterst försiktig vid eventuellt användande av kosttillskott! Många preparat som erbjuds på marknaden visar sig vid tester innehålla förbjudna dopingmedel, fast det inte redovisas i deras innehållsförteckning. Det förekommer också att preparat ändrar innehåll med tiden, utan att det redovisas på förpackningarna. Detta har lett till att ett stort antal idrottare har fällts vid dopingkontroller. Observera att enligt idrottens antidopingregler är idrottsutövare personligt ansvariga för allt de äter eller intar på annat sätt. Den som befinns vara dopad riskerar alltid att bestraffas, oavsett orsak. Säkrast är att avstå helt från kosttillskott. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott. RF:s kostpolicy utgår från aktuellt vetenskapligt underlag och beprövad erfarenhet. Här är den och annan information om kosttillskott, samt RF:s kostrekommendationer för elitidrottare:

RF om kosttillskott

Se RF:s informationsfilm om riskerna med kosttillskott: