Förbundet

SMMAFs styrelse

Ordörande: August Wallén

Viceordförande:  Madelein Fagerlind

Sekreterare: Lena Olsson

Ledamot: Andreas Waldahl

Ledamot: Dennis Fränberg

Ledamot: Fernando Flores

Suppleant: Henrik Blomgren

Suppleant: Julia Ekström

kommittéer

Kommunikationskommittén:

Ordförande: Madelein Fagerlind

Ledamot: Norbert Nagel, Kevin Engstrand, Patrik Persson

Kommittén ska arbeta med bland annat:
– info-mailen
– hemsidan
– publicera nyheter
– publicera protokoll
– sociala medier
– media-kontakt

Föreningskommittén:

Ordförande: Fernando Flores

Ledamot: Madelein Fagerlind

Kommittén ska arbeta med bland annat:
– Bedöma och säga ja till nya klubbar
– Samarbeta med SB&K
– Stötta klubbar på olika sätt (att komma igång, ansöka om medlemskap, söka bidrag, tipsa om utbildningar, starta barnverksamhet etc.)
– Se till att klubbar blir informerade om viktiga saker
– särskilt arbeta för att främja barnverksamhet
– särskilt arbeta för att det utvecklas kvinnliga fighters och ledare i föreningarna.
– Kommittén ska ta fram ett rekommenderat upplägg för barn- och ungdomsträning för att öka bredden hos medlemsföreningarna.

Utbildningskommittén:

Ordförande: Madelein Fagerlind

Ledamot: Petter Karlsson, Niclas Randqvist, David Alkhoury, Petter Karlsson

Kommittén ska arbeta med bland annat:
– ta fram administrera uppdatera, digitala utbildningar
– Säkerställa att även kvinnor syns och är delaktiga i framtagningen av utbildningsmaterial.
– Sekretess-, integritets- och sportslighetsutbildning. Allt som grovt bryter mot regler skall anmälas till SB&K:s Disciplinnämnd.
– föreningslära (administration, skyldigheter, stadgar, förbund)
– instruktörsutbildning (pedagogik, träningslära, bredd)
– påbyggnad instruktörsutbildning elit
– påbyggnad instruktörsutbildning barn & ungdom enligt ett MMA för barn upplägg.
– poängdomare C B A pro och internationell pro
– matchdomare C B A pro och internationell pro
– supervisors
– matchmakers
– tävlingsledare

Regleringskommittén:

Ordförande: Petter Karlsson

Ledamot: Lena Olsson, Ante Agneby, Daniel Eklund

Kommittén ska arbeta med bland annat:
– Administrera tävlingsregler
– Se över och uppdatera så att våra regelverk harmonisera med A, B, C Unified Rules Amature rules och internationell MMA.
– Ansökningar samt egenkontroll till Länsstyrelsen.
– praktik och licensiera supervisors
– Utse supervisors till pro-galor
– Ansvarar för hantering av protester.

Domarkommittén:

Ordförande: Henrik Blomgren

Ledamot: Robert Sundell, Pär Emanuel

Kommittén ska arbeta med bland annat:
– praktik och licensiering av domare
– utse domare till IMMAF-mästerskap
– se till att domare finns till ligan
– dispens domare (ligan)
– utse domare till SM
– utse domare till proffsgalor vid förfrågan (arrangörer kan dock använda vilka licensierade de vill)
– säkerställa en positiv miljö för utveckling av kvinnliga domare
– Domarpool
– Listan över licensierade domare ska gås igenom och uppdateras.
– Kommittén ska ha uppföljning av domarnas arbete och kompetens. Det ska finnas möjlighet att dra in licens eller kräva vidare utbildning för att bibehålla licens.

Amatörkommittén:

Ordförande: Andreas Waldahl 

Ledamot: Fernando Flores, Rikard Ramsten, Niclas Randqvist

Kommittén ska arbeta med bland annat:
– administrera ligan
– planering i samarbete med föreningar
– Jobba för att utveckla tävlingsverksamhet för youth och junior.
– planera SM tillsammans med arrangerande förening
– Sanktion av externa amatörmatcher (på progalor)
– Protester amatörer

Prokommittén:

Ordförande: Henrik Blomgren

Ledamot: Andreas Waldahl

Kommittén ska arbeta med bland annat:
– Sanktion av Proffsgalor
– praktik och licensiera matchmakers
– praktik och licensiera tävlingsledare
– Protester proffs

Landslag:

Ordförande: Henrik Blomgren

Ledamot: Sebastian Gonzales

Kommittén ska arbeta med bland annat:
– Planera för landslaget, arbete med budget för landslaget och utse funktionärer
– Verka för ett allt bättre landslag, planera gemensamma aktiviteter.
– Verka för fortsatt utveckling av kvinnliga tävlande.

Förbundskapten tar fram förslag för att fylla landslagsplatser. Kommittén tar sedan beslut om dessa.

Medicinska kommittén:

Ordförande: Lena Olsson

Ledamot: Mikael Tjernström

Kommittén ska arbeta med bland annat:– Vara rådgivande till styrelse och övriga kommittéer– Riktlinjer för säkerhet inom svensk MMA.

Valberedningskommittén:

Ordförande: Gabriel Eklund-Andersson

Ledamot: Sam Bavi, Nathalie Sheerin