Sanktionsansökan skall insändas av en till SMMAF ansluten förening som också skall stå som tävlingsarrangör. Ansökan skall undertecknas av behörig firmatecknare.

 

Sanktionsansökan görs via budokampsport.se

Förening som söker måste vara medlem i MMA Förbundet, betalat medlemsavgiften och betalat sanktionsavgiften, mer information om sanktionsavgiften under fliken AVGIFTER.

Sanktionsavgiften ska vara betald innan du skickar in ansökan.

Ansökan måste göras senast tre månader före planerat tävlingsdatum.

I ANSÖKAN SKALL FÖLJANDE ANGES:

 • Namn på tävling
 • Välj idrott
 • Datum för tävling
 • Tid för tävling
 • Lokal
 • Ort
 • Arrangörsförening
 • Chefsdomare och kontaktuppgifter
 • Läkare och kontaktuppgifter, ni måste också uppge läkarens personnummer.
 • Kontaktperson för tävling och kontaktuppgifter, det är också den personen som är ansvarig för att rapporten skickas in omgående efter tävling.

I RUTAN FÖR ÖVRIGT FYLLER DU I FÖLJADE:

 • Om det gäller ABCSvensk Professionell MMA eller Internationell Professionell MMA.
 • Eventuell eventarrangör
 • Vem som är tävlingsledare och kontaktuppgifter till den personen
 • Vem som är matchmaker
 • Vem som är kontrollerade matchmaker (endast om angiven matchmaker inte är licensierad)
 • Beräknat antal matcher
 • Beskrivning av arrangemanget i korta drag

Officiella funktionärer på tävlingen (dvs tävlingsledare, matchmaker, matchdomare, poängdomare, tidtagare, sekreterare och konferencier) får ej vara dömda för grov brottslighet.

Matchmaker, matchdomare samt poängdomare skall vara licensierade av förbundet.

Samtliga tävlande som är svenska medborgare och/eller som bor i Sverige stadigvarande måste vara medlemmar i en förening ansluten till SMMAF.

Sanktion kommer endast att ges till erfarna, seriösa och trovärdiga arrangörer. Det är tävlingsarrangörens ansvar att förbundets tävlingsregler och stadgar efterlevs.

Förbundet kommer att utse en supervisor till varje tävling (se § 11 i tävlingsreglerna). Supervisorn skall bekostas av tävlingsarrangören. Se mer information under fliken ”Avgifter”.

LÄNK TILL ANSÖKAN: https://www.budokampsport.se/ansokningar/sanktion/

EFTER GENOMFÖRD TÄVLING

Ni fyller i tävlingsrapporten på den länk ni fick när er sanktion beviljades. Rapporten ska fyllas i omgående efter tävling.

FÖLJANDE SKA FYLLAS I:

 • Namn på tävling
 • Antal deltagande föreningar
 • Antal tävlande
 • Antal matcher
 • Antal tävlingsytor
 • Antal avstängda på grund av huvudskada
 • Antal avstängda på grund av KO (knock out) och avstängningstid
 • Personnummer på den avstängda och till vilket datum som avstängningen ska gälla.

I RUTAN FÖR KOMMENTARER FYLLER DU I:

Om någon blivit avstängd för annat än huvudskada

 • Anledning till avstängning
 • Namn
 • Personnummer
 • Avstängningstid
 • Till vilket datum som avstängningen ska gälla.