Avgifter

Avgift för sanktionsansökan 3490 kr (avgift för supervisor ingår)
Skriv följande på inbetalningen:
– MMA
– Namn på tävling (tex Malmö Fight Night)
– Datum (tex 2008-12-18)
– Ort (tex Malmö)
Notera att tävlingsarrangören även skall bekosta supervisorns resa, kost och logi (detta löses direkt med den av förbundet utsedde supervisorn).

Avgiften skall betalas till Svenska MMA förbundet BG: 5597-1972

Ansökningar behandlas ej förrän avgiften inkommit.

Avgiften återbetalas ej oavsett om en ansökan bifalles eller ej.

Avgift för Supervisor skall ha inkommit senast 10 dagar före tävlingsdatum.

 

Arvode till poängdomare
Varje arrangör av sanktionerad tävling måste minst betala 1000 kr, mat och resa för poängdomare