Resultat Extra årsmötet

Extra årsmötet beslutade att lämna IMMAF och ansöka till GAMMA. Det extra årsmötet, som genomfördes digitalt den 7 juni, hade god uppslutning och gästades av såväl MMA-media som av SB&K:s ordförande Fredrik Gundmark. Styrelsen informerade om situationen om bakgrunden till problemen med IMMAF och utrymme gavs till…

SB&K Tävlingskort blir nu digitala!

SB&K lanserar digitala tävlingskort 18 Juni 2024! För dig som har befintligt fysiskt kort, och för dig som ansöker om ett nytt, måste du legitimera dig med appen Freja+. Den finns att ladda ner där appar finns, exempelvis i appstore. När du laddat ner appen behöver…

Kallelse till extra årstämma 7 juni 2024

Styrelsen föreslår ett formellt utträde ur IMMAF samt att SMMAF ska ansöka om medlemskap i GAMMA. SMMAF:s styrelse kallar till en extra årsstämma fredagen den 7 juni klockan 15:00. Stämman kommer att genomföras digitalt. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet …

SMMAF withdraws from IMMAF

SMMAF withdraws from IMMAF SMMAF has been concerned about the negative development within IMMAF for a long time. The board has now concluded that the situation is no longer tenable. A Swedish referee (who also happens to be a SMMAF official) practiced their profession at an…

Anmälan Årsstämma

Glöm ej anmälan av ombud inför årsstämman den 20 april! I år kommer årsstämman att genomföras både fysiskt och digitalt. Oavsett hur er förening ämnar deltaga så måste alla föreningar anmäla ombud senast nu på onsdag den 17 april. Följ denna länk! https://forms.gle/azL4qAcMETYygaxp6 Kallelse till SMMAFs…

Årsstämma 20 april 2024

Årsstämma 20 april Hybridmöte via Teams Tid: 10.00 Officiell kallelse: Kallelse Röstlängd: Röstlängd Registrera Ombud: Länk Registrera Åskådare: Länk Fullmaktsgranskning: Sker digitalt och öppnar den 21 mars. Förening som önskar närvara med röstberättigat ombud vid årsmötet behöver registrera…