Extra årsmötet beslutade att lämna IMMAF och ansöka till GAMMA.

Det extra årsmötet, som genomfördes digitalt den 7 juni, hade god uppslutning och gästades av såväl MMA-media som av SB&K:s ordförande Fredrik Gundmark.

Styrelsen informerade om situationen om bakgrunden till problemen med IMMAF och utrymme gavs till såväl frågor som diskussion.

Det extra årsmötet beslutade med god majoritet att lämna IMMAF med omedelbar verkan samt att SMMAF skall ansöka om medlemskap i GAMMA.