Kallelse till extra årstämma 7 juni 2024

Styrelsen föreslår ett formellt utträde ur IMMAF samt att SMMAF ska ansöka om medlemskap i GAMMA. SMMAF:s styrelse kallar till en extra årsstämma fredagen den 7 juni klockan 15:00. Stämman kommer att genomföras digitalt. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet …

SMMAF withdraws from IMMAF

SMMAF withdraws from IMMAF SMMAF has been concerned about the negative development within IMMAF for a long time. The board has now concluded that the situation is no longer tenable. A Swedish referee (who also happens to be a SMMAF official) practiced their profession at an…