Licensiering

Notera att avgift skall erläggas vid ansökan om licensiering av funktionär. Mer information under fliken "Avgifter".


A. En matchmaker blir licensierad genom att:

a. Ansöka till Svenska MMA Förbundets Domarkommitté för att bli praktikant som matchmaker.

I ansökan ska praktikanten skriva sitt namn och namnet på en licensierad matchmaker(nedan kallad handledande matchmaker), samt när praktikanten ämnar påbörja sin praktik.

I ansökan ska praktikanten även beskriva något om sin bakgrund samt i vilket syfte och varför den ämnar bli matchmaker.

SMMAF:s Domarkommitté tar ställning till följande i ansökan:

  • Har fullständig kunskap om samtliga regelverk såsom tävlingsregler, reglemente, utrustningsregler etc.
  • Är eller har varit engagerade på något sätt i SMMAF:s verksamhet inom förbundet eller ansluten förening.
  • Är eller har haft engagemang i övrig föreningsverksamhet.
  • Övriga förtroendeuppdrag.

Domarkommittén tar utifrån detta underlag beslut om personen är lämplig att påbörja sin praktik.

b. Praktisera som matchmaker under den handledande matchmaker som varit angiven i ansökan, om ansökan blivit godkänd av SMMAF:s Domarkommitté.

Beskrivning av praktik.
Praktikanten ska göra matchmaking för minst 20 professionella MMA matcher under minst 2 år. Detta skall ske under övervakning av den handledande matchmakern som kontrollerar och godkänner matchningen. Här påpekas särskilt att Svenska MMA Förbundet är angelägna om att kvaliteten på dessa matchningar är god och att praktikanten som är under övervakning inte vid upprepade tillfällen återkommer med klandervärda matchningar.

Matchningen ska redovisas i Domarkommitténs ”Protokoll för praktiserande matchmakers”.

c. Den handledande matchmakern tar ansvaret att noggrant dokumentera alla förslag från praktikanten (förslagsvis spara e-mails med förslag på matchningar etc.) för att uppvisa detta för Svenska MMA Förbundets Domarkommitté när praktikanten ansöker om licens.

d. Bli godkänd efter beslut av Svenska MMA Förbundets Domarkommitté.

B. I de fall matchmakern inte är en licensierad svensk matchmaker, skall tävlingsarrangören ansöka till Domarkommittén om behovet av att använda sig av matchmakern i samband med sanktionsansökan.

Matchmakern skall då skriftligt inkomma med följande uppgifter till Domarkommittén:

a. Rutinen som matchmaker

  • Hur länge matchmakern varit verksam
  • Vilka tävlingar/galor matchmakern varit verksam på
  • Totala antalet matcher, amatör respektive professionell MMA
  • b. Personlig referens från det nationella förbundet som kan intyga den sökandes uppgifter.
  • c.Det är också till din fördel att hänvisa till de matcher som ligger upplagda på internet.

C. Domarkommittén kan även i övrigt efter övervägt beslut godkänna matchmakers.

D. Vid godkänd ansökan licensieras matchmakern för professionell samt amatör MMA efter inbetald licensavgift.

——————

– En match- eller poängdomare är licensierad genom att:

1. Ansöka till Domarkommittén,
2. Genomgå förbundets domarutbildning och bli godkänd.
3. Amatördomare samt Professionella poängdomare underhåller sin licens genom att döma varje år.
4. Licensen för matchdomare att döma Professionell MMA är på 2 år och betalas genom licensavgift efter ansökan till Domarkommittén. 

– Regler för godkännande och licensiering av domare vid domarkurs:

Personer som genomgår domarkursen kan bli godkända eller inte:

Godkänd = Är godkänd för att döma matcher i MMA KLASS-A.
Ej godkänd = Får gå om domarkurs och försöka klara den vid senare tillfälle.
De personer som blivit godkända blir formellt licensierade.
OBS! Reglerna gäller både matchdomare och poängdomare.

– Regler licensiering för Svensk Pro MMA:

Förkunskapskrav: Godkänd domarkurs samt att den ansökande har varit aktiv domare inom de senaste 18 månaderna.
Ansökan: Till förbundet skickas en ansökan som innehåller information om erfarenheter om vilka matcher den ansökande har dömt.
Riktlinjer: Den ansökande bör ha dömt 15-20 MMA KLASS-A matcher for att bli godkänd. Notera att detta är en riktlinje och kan variera från fall till fall.

Godkännande:
Godkänd direkt = Baserat på ansökan godkänner domarkommittén den ansökande direkt.
Godkänd efter praktik = Rätt att utföra praktik i svensk professionell MMA under överinseende av annan professionell MMA-domare eller kursledare.
Ej godkänd = Domarkomitten lämnar en rekommendation på hur många fler matcher domaren bör döma i MMA KLASS-A, innan denne kan ansöka på nytt.
OBS! Reglerna gäller matchdomare.

– Regler licensiering for Internationell Pro MMA:

Förkunskapskrav: Godkänd domarkurs samt att ansökande har varit aktiv domare inom de senaste 18 månaderna samt är licensierad Svensk Pro MMA domare.
Ansökan: Till förbundet skickas en ansökan som innehåller information om erfarenheter om vilka matcher den ansökande dömt.
Riktlinjer: Den ansökan bor ha dömt 20-30 Svensk Pro MMA matcher för att bli godkänd. Notera att detta är en riktlinje och kan variera från fall till fall.

Godkännande:
Godkänd direkt = Baserat på ansökan godkänner domarkommittén den ansökande direkt.
Godkänd efter praktik = Rätt att utföra praktik i internationell professionell MMA under överinseende av annan internationell MMA domare eller kursledare.
Ej godkänd = Domarkomitten lämnar en rekommendation på hur många fler matcher domaren bör döma i Svensk Pro MMA, innan denne kan ansöka på nytt.
OBS! Reglerna gäller matchdomare.

 

——————

Erfarna utländska matchdomare kan bli licensierade genom att ansöka till förbundet och bifoga dokumentation som visar på långvarig erfarenhet av att döma under motsvarande regler.