Avgifter

Avgift för ansökan om licensiering av funktionär 290 kr (licensen gäller i två år)
Skriv följande på inbetalningen:
– MMA
– Namn på funktionären (tex Anders Karlsson)
– Funktion (tex matchmaker)

Avgift för sanktionsansökan 3490 kr (avgift för supervisor ingår)
Skriv följande på inbetalningen:
– MMA
– Namn på tävling (tex Malmö Fight Night)
– Datum (tex 2008-12-18)
– Ort (tex Malmö)
Notera att tävlingsarrangören även skall bekosta supervisorns resa, kost och logi (detta löses direkt med den av förbundet utsedde supervisorn).

Avgiften skall betalas till Svenska Budo & Kampsportsförbundets plusgiro 612120-6.

Ansökningar behandlas ej förrän avgiften inkommit.

Avgiften återbetals ej oavsett om en ansökan bifalles eller ej.

Avgift för Supervisor skall ha inkommit senast 10 dagar före tävlingsdatum.