Årsstämma 20 april 2024

Årsstämma 20 april

Hybridmöte via Teams

Tid: 10.00

Officiell kallelse: Kallelse

Röstlängd: Röstlängd

Registrera Ombud: Länk

Registrera Åskådare: Länk

Fullmaktsgranskning: Sker digitalt och öppnar den 21 mars. Förening som önskar närvara med röstberättigat ombud vid årsmötet behöver registrera sitt ombud via ett formulär. Endast föreningar upptagna i röstlängden kan registrera ombud. Fullmaktsgranskningen stänger sju dagar innan årsmötet.

Publikplats finns för den som inte är röstberättigat ombud men vill ta del av mötet. Publikplats har i mötet yttranderätt men inte rösträtt. Anmälan till publikplats stänger tre dagar innan aktuell stämma.

Anmälan av styrelse, valberedning och revisorer sker via separat länk. Dessa har yttranderätt i mötet men inte rösträtt. Anmälan stänger tre dagar innan aktuell stämma.

Årsmöteshandlingar

SMMAF-Verksamhetsberättelse-2024

SMMAF-Verksamhetsplan-2024

SMMAF-Arsmote-2024-Dagordning

Förvaltningsberättelse-2023

Budget-2024

Medlemsavgift

SMMAF-Bokslut-2024

Teknik kring årsmötet

Mer information kommer senare