Styrelsen

Svenska MMA Förbundet

Ordförande
Jesper Gunnarson

Styrelseledamöter
Vice ordförande – Jörgen Hamberg
Kassör – Dick Klingemo
Sekreterare – Lovisa Konradsson
Ledamot – Madelein Fagerlind
Ledamot – Mats Nilsson

Suppleanter
Arben Latifi
Gabriella Ringblom

Revisorer
Jim Bergman
Tomas Lönnström (auktoriserad revisor)

Valberedning
Ordförande – Kristina Gustafsson
Ledamot – Niclas Randquist
Ledamot – Nadja Eriksson

Ansvariga Landslaget 2019 – 2020
National Team Manager  – Anders Ohlsson
Assistant National Team Manager – Besam Yousef
National Team Secretary – Cristobal Ubilla

Medicinsk Kommitté (MK)
Dr. Pontus Inerup (ordförande)
Dr. Jonas Johard (vice ordförande)
Dr. Carl Samuelsson
Dr. Christian Engvall

Tävlingskommitté inklusive protestbehandligar (TK)
Ordförande – Andreas Wahldahl
Ledamot – Ante Agneby
Ledamot – Jonatan Pilerot
Ledamot – Niclas Randquist
Ledamot – Mattias Sjödén
Ledamot – Tom Qvarfordt

Pro-kommitté (behandling av ärenden gällande val av regelverk för Professionell MMA)
Ordförande – Jörgen Segerlind
Ledamot – Daniel Bäckfeldt
Ledamot – Andreas Bodin
Suppleant 1 – Pär Emanuel
Suppleant 2 – Andreas Engman

Domarkommitté (behandling av ärenden gällande licenciering, etc, DK)
Ordförande  – Andreas Grüner
Kevin Sataki
Nadja Eriksson
Markus Svensson
Daniel Eklund

Instruktörsutbildningskommitté 
Johan Halldin  (ordförande)
Joakim Engberg
Omar Bouiche
Hamid Corassani
Tor Troeng

Informatör
Zandra Petterson

Supervisors
Johan Söderling
Johan Halldin
Jim Bergman
Andreas Juhlin
Jesper Gunnarson
Andreas Wahldahl
Ante Agneby
Mattias Sjödén
Niclas Randquist