Styrelsen

Svenska MMA Förbundet

Ordförande
Jesper Gunnarson

Styrelseledamöter
Vice ordförande – Jörgen Hamberg
Kassör – Dick Klingemo
Sekreterare – Lovisa Konradsson
Ledamot – Tor Troéng
Ledamot – Tobias Hall

Suppleanter
Mats Nilsson
Arben Latifi

Revisorer
SMMAF använder av SB&K valda revisorer samt Jim Bergman som lekmannarevisor

Valberedning
Ordförande – Benny Thögersen
Ledamot – Niclas Randquist
Ledamot – Kristina Gustafsson

Ansvariga Landslaget 2016
Förbundskapten – Christer Ringblom
Landslagstränare – Anders Ohlsson

Medicinsk Kommitté (MK)
Dr. Pontus Inerup (ordförande)
Dr. Jonas Johard (vice ordförande)
Dr. Carl Samuelsson
Dr. Christian Engvall

Bedömingskommitté (protestbehandling, BK)
Ordförande – Rebin Saber
Ledamot – Robert Sundell
Ledamot – Måns Nilsson
Ledamot – Tom Qvarfordt

Tävlingskommitté (TK)
Ordförande – Andreas Wahldahl
Ledamot – Roger Gustafsson
Ledamot – Jonatan Pilerot
Ledamot – Niclas Randquist
Ledamot – Markus Svensson

Pro-kommitté (behandling av ärenden gällande val av regelverk för Professionell MMA)
Ordförande – Anders Ohlsson
Ledamot – Daniel Bäckfeldt
Ledamot – Andreas Bodin
Suppleant 1 – Pär Emanuel
Suppleant 2 – Andreas Engman

Domarkommitté (behandling av ärenden gällande licenciering, etc, DK)
Christer Ringblom (ordförande)
Madelein Fagerlind
Andreas Grüner
Kevin Sataki
Johan Söderling

Instruktörsutbildningskommitté 
Bobby Rehman (ordförande)
Johan Halldin
Joakim Engberg
Omar Bouiche

Informatör
Zandra Petterson

Supervisors
Johan Söderling
Johan Halldin
Benny Thögersen
Christer Ringblom
Jim Bergman
Andreas Juhlin
Jesper Gunnarson
Marko Gyllenland
Martin Linderström
Andreas Wahldahl
August Wallén
George Sallfeldt
Robert Sundel