Kurser

Kalendarium och presentation av kommande utbildningar.

Match- och poängdomarutbildning

Match- och poängdomarutbildning i MMA KLASS-B, MMA KLASS-A och Proffs MMA är tillämpad enligt de regler och principer som Svenska MMA Förbundet har och deras sanktionerade tävlingar. Varje förening ska minst ha 2 poängdomare i MMA KLASS-B för att täcka kravet att få tävla i MMA ligan. När föreningen tävlar på en ligatävlng skall den även ha minst en domare med på tävlingen.

Kommande utbildningar

SMMAF Tränarutbildning Steg 1, Stockholm, 16-18:e februari 2018

Svenska MMA Förbundet inbjuder härmed till tränarutbildning. Kursen är steg 1 av 4 i SMMAF:s utbildningsstege till att bli certifierad MMA-tränare.

Kursen riktar sig till dig som vill bli tränare eller för dig som söker ny inspiration i ditt tränarskap.

Innehåll: Grundtekniker inom MMA B-klass (f.d. Shootfighting), att leda ett kampsportspass samt första hjälpen vid skador.

Certifiering: Detagaren blir MMA-instruktör Steg 1 inom SMMAF

Förkunskaper: Du ska ha tränat kampsport i minst två år och vara 18 år fyllda.

Utbildningsplats: Nexus Stockholm (http://www.nexusstockholm.se/)

Datum: 16-18:e febrari 2018 (fredag 10-17.30, lördag 9-17, söndag 9-14)

Utrustning: MMA-handskar, benskydd, tandskydd, susp

Kostnad: 3000 kr

Kursledare: Bobby Rehman, Omar Bouiche och Johan Halldin

Kontakt: utbildning@smmaf.se

Anmälan: https://goo.gl/forms/Ze9DhzRA9NqMRK2h2

 

SMMAF Tränarutbildning Steg 2, Stockholm,  X-X:e juni 2018

Svenska MMA Förbundet inbjuder härmed till tränarutbildning. Kursen är steg 2 av 4 i SMMAF:s utbildningsstege till att bli certifierad MMA-tränare.

Kursen riktar sig till dig med flera års tränarerfarenhet.

Innehåll: Grundtekniker inom MMA KLASS-A (striking, klinch och markteknik) samt mental träning.

Certifiering: Detagaren blir MMA-instruktör Steg 2 inom SMMAF

Förkunskaper: Godkänd Steg 1-utbildning.

Utbildningsplats:

Datum: X-X:e juni 2018 (fredag 10-17.30, lördag 9-17, söndag 9-15)

Utrustning: MMA-handskar, benskydd, tandskydd, susp

Kostnad: 3000 kr

Kursledare: Bobby Rehman, Joakim Engberg och Johan Halldin

Kontakt: utbildning@smmaf.se
Anmälan:

_____________________________________

SMMAF Poängdomarutbildning MMA KLASS-B XX maj 20XX

SMMAF Poängdomarutbildning MMA KLASS-B på Nexus 14 maj 2016 i samband med Shoot Challenge 21.

Svenska MMA Förbundet inbjuder härmed till Poängdomarutbildning.

Kursen riktar sig till dig som utövar MMA och representerar förening ansluten till SMMAF.

Innehåll: SMMAF:s aktuella regelverk i MMA KLASS-B. Teori och praktik.

Certifiering: Vid godkänt resultat blir du automatiskt certifierad. För att behålla certifieringen till 2017 ska du dömt matcher under 2016.

Förkunskaper: Du ska utöva MMA.

Utbildningsplats: Nexus Stockholm (http://www.nexusstockholm.se/), Drottningholmsv. 185

Datum: lördag 14:e maj 2016
Teori 08.30-11.00
Praktik 12.00-matcherna slutar

Utrustning: Penna och anteckningsmaterial.

Kostnad: 1 000 kr (Om du också går Matchdomarutbildningen, 2 500 kr totalt)

Kursledare: Andreas Grüner, Kevin Sataki och Christer Ringblom

Övrigt: Du erhåller ett diplom vid godkänt resultat.

Kontakt: dk@smmaf.se

Anmälan: http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/741425

 

_____________________________________

SMMAF Matchdomarutbildning MMA KLASS-B XX-XX maj 20XX

SMMAF Matchdomarutbildning MMA KLASS-B på Nexus 13-14 maj 2016 i samband med Shoot Challenge 21

Svenska MMA Förbundet inbjuder härmed till Matchdomarutbildning.

Kursen riktar sig till dig som utövar MMA och representerar förening ansluten till SMMAF.

Innehåll: SMMAF:s aktuella regelverk i MMA KLASS-B. Teori och praktik.

Certifiering: Vid godkänt resultat blir du automatiskt certifierad. För att behålla certifieringen till 2017 ska du dömt matcher under 2016.

Förkunskaper: Du ska utöva MMA.

Utbildningsplats: Nexus Stockholm (http://www.nexusstockholm.se/), Drottningholmsv. 185

Datum: 13-14:e maj 2016
Teori fredag 17.00-21.00
Praktik lördag 12.00-matcherna slutar

Utrustning: Svart T-shirt, svarta byxor, mjuka skor. Penna och anteckningsmaterial.

Kostnad: 2 000 kr (Om du också går Poängdomarutbildningen, 2 500 kr totalt)

Kursledare: Andreas Grüner, Kevin Sataki och Christer Ringblom

Övrigt: Du erhåller en SMMAF Piké och ett diplom vid godkänt resultat.

Kontakt: dk@smmaf.se

Anmälan: http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/741424

 

_____________________________________

SMMAF Poängdomarutbildning MMA KLASS-B XX oktober 20XX

SMMAF Poängdomarutbildning MMA KLASS-B på Nyköpings kampsportsklubb 15 oktober 2016 i samband med Escalate Challenge 14

Svenska MMA Förbundet inbjuder härmed till Poängdomarutbildning.

Kursen riktar sig till dig som utövar MMA och representerar förening ansluten till SMMAF.

Innehåll: SMMAF:s aktuella regelverk i MMA KLASS-B. Teori och praktik.

Certifiering: Vid godkänt resultat blir du automatiskt certifierad. För att behålla certifieringen till 2017 ska du dömt matcher under 2016.

Förkunskaper: Du ska utöva MMA.

Utbildningsplats: Nyköpings kampsportsklubb (http://www.teamescalatemma.se/), Slakthuset, Blommenhovsvägen 12

Datum: lördag 15:e oktober 2016
Teori 08.30-11.00
Praktik 12.00-matcherna slutar

Utrustning: Penna och anteckningsmaterial.

Kostnad: 1 000 kr (Om du också går Matchdomarutbildningen, 2 500 kr totalt)

Kursledare: Andreas Grüner, Kevin Sataki och Christer Ringblom

Övrigt: Du erhåller ett diplom vid godkänt resultat.

Kontakt: dk@smmaf.se

Anmälan: http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/741427

 

_____________________________________

SMMAF Matchdomarutbildning MMA KLASS-B XX-XX oktober 20XX

SMMAF Matchdomarutbildning MMA KLASS-B på Nyköpings kampsportsklubb 14-15 oktober 2016 i samband med Escalate Challenge 14

Svenska MMA Förbundet inbjuder härmed till Matchdomarutbildning.

Kursen riktar sig till dig som utövar MMA och representerar förening ansluten till SMMAF.

Innehåll: SMMAF:s aktuella regelverk i MMA KLASS-B. Teori och praktik.

Certifiering: Vid godkänt resultat blir du automatiskt certifierad. För att behålla certifieringen till 2017 ska du dömt matcher under 2016.

Förkunskaper: Du ska utöva MMA.

Utbildningsplats: Nyköpings kampsportsklubb (http://www.teamescalatemma.se/), Slakthuset, Blommenhovsvägen 12

Datum: 14-15:e oktober 2016
Teori fredag 17.00-21.00
Praktik lördag 12.00-matcherna slutar

Utrustning: Svart T-shirt, svarta byxor, mjuka skor. Penna och anteckningsmaterial.

Kostnad: 2 000 kr (Om du också går Poängdomarutbildningen, 2 500 kr totalt)

Kursledare: Andreas Grüner, Kevin Sataki och Christer Ringblom

Övrigt: Du erhåller en SMMAF Piké och ett diplom vid godkänt resultat.

Kontakt: dk@smmaf.se

Anmälan: http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/741426

 

_____________________________________

SMMAF Tränarutbildning Steg 1, Stockholm, XX-XX:e mars 20XX

Svenska MMA Förbundet inbjuder härmed till tränarutbildning. Kursen är steg 1 av 4 i SMMAF:s utbildningsstege till att bli certifierad MMA-tränare.

Kursen riktar sig till dig som vill bli tränare eller för dig som söker ny inspiration i ditt tränarskap.

Innehåll: Grundtekniker inom Shootfighting (striking, klinch och markteknik), att leda ett kampsportspass samt första hjälpen vid skador.

Certifiering: Detagaren blir MMA-instruktör Steg 1 inom SMMAF

Förkunskaper: Du ska ha tränat kampsport i minst två år och vara 18 år fyllda.

Utbildningsplats: Nexus Fight Center Stockholm (http://www.nexusstockholm.se/)

Datum: 11-13:e mars 2016 (fredag 10-17.30, lördag 9-17, söndag 9-15)

Utrustning: MMA-handskar, benskydd, tandskydd, susp

Kostnad: 3000 kr

Kursledare: Bobby Rehman, Joakim Engberg och Johan Halldin

Kontakt: utbildning@smmaf.se
Anmälan: http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/736774

 

_____________________________________

SMMAF Tränarutbildning Steg 2, Stockholm, XX-XX:a maj 20XX

Svenska MMA Förbundet inbjuder härmed till tränarutbildning. Kursen är steg 2 av 4 i SMMAF:s utbildningsstege till att bli certifierad MMA-tränare.

Kursen riktar sig till dig med flera års tränarerfarenhet.

Innehåll: Grundtekniker inom MMA KLASS-A (striking, klinch och markteknik), mental träning samt fysprofilen för MMA.

Certifiering: Detagaren blir MMA-instruktör Steg 2 inom SMMAF

Förkunskaper: Godkänd Steg 1-utbildning.

Utbildningsplats: Pancrase Gym Stockholm (http://www.pancrasegym.com)

Datum: 20-22:a maj 2016 (fredag 10-17.30, lördag 9-17, söndag 9-15)

Utrustning: MMA-handskar, benskydd, tandskydd, susp

Kostnad: 3000 kr

Kursledare: Bobby Rehman, Oliver Enkamp och Johan Halldin

Kontakt: utbildning@smmaf.se
Anmälan: http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/739170

 

_____________________________________

SMMAF Tränarutbildning Steg 3, Stockholm, X-X:e oktober 20XX

Svenska MMA Förbundet inbjuder härmed till tränarutbildning. Kursen är steg 3 av 4 i SMMAF:s utbildningsstege till att bli certifierad MMA-tränare.

Kursen riktar sig till dig med flera års tränarerfarenhet.

Innehåll: Grundtekniker inom svensk pro-MMA (striking, klinch och markteknik), idrottspsykologi samt träningsplanering.

Certifiering: Detagaren blir MMA-instruktör Steg 3 inom SMMAF

Förkunskaper: Godkänd Steg 2-utbildning.

Utbildningsplats: Pancrase Gym Stockholm (http://www.pancrasegym.com)

Datum: 7-9:e oktober 2016 (fredag 10-17.30, lördag 9-17, söndag 9-15)

Utrustning: MMA-handskar, benskydd, tandskydd, susp

Kostnad: 3000 kr

Kursledare: Bobby Rehman, Joakim Engberg och Johan Halldin

Kontakt: utbildning@smmaf.se
Anmälan: http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/739182