Svenska MMA-förbundet tar avstånd från könsdiskriminering inom sporten

Vi på Svenska MMA förbundet är medvetna om de uttalanden som nyligen gjordes av en MMA-utövare, där personen ifrågasatte en domares kompetens baserat på dennes kön. Svenska MMA-förbundet vill klargöra vår ståndpunkt och fördöma sådana uttalanden.
Inom vår idrott strävar vi efter en gemenskap där varje individ, oavsett kön, behandlas med respekt och får möjlighet att utöva MMA på lika villkor. Vi följer Svenska Riksidrottsförbundets policy mot diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Att uttrycka sig nedlåtande om någons kön går emot de grundläggande värderingarna av glädje, gemenskap, demokrati och delaktighet som vi värnar om inom vår idrott. Vi uppmanar alla inom MMA-gemenskapen att förena sig i kampen mot diskriminering och skapa en miljö där alla känner sig välkomna och respekterade.

Svenska MMA-förbundet står fast vid sitt åtagande att främja mångfald, jämställdhet och inkludering. Vi vill vara en plats där alla kan trivas och utvecklas som utövare.

August Wallén

Ordförande, Svenska MMA Förbundet