Styrelsen

Svenska MMA Förbundet

Ordförande
Måns Nilsson

Styrelseledamöter
Vice Ordförande – Anna Löfgren
Sekreterare – Sandra Meneses
Kassör – Andreas Waldahl
Ledamot – Herolind Xhafoli
Ledamot – Rickard Ramsten

Suppleanter
Suppleant 1 Matti Mäkelä
Suppleant 2 Fernando Flores

Revisorer

TBA (auktoriserad revisor)

Valberedning
Ordförande – Najda Eriksson
Ledamot – Madeleine Fagerlind
Ledamot – Kevin Sataki

Ansvariga Landslaget 2019 – 2020
National Team Manager  – Besam Yousef
Assistant National Team Manager – TBA
National Team Secretary – Cristobal Ubilla

Medicinsk Kommitté (MK)
TBD (ordförande)
Dr. Jonas Johard (vice ordförande)
Dr. Carl Samuelsson

Tävlingskommitté inklusive protestbehandligar (TK)
Ordförande – Niclas Randquist
Ledamot – Ante Agneby
Ledamot – Tom Qvarfordt
Ledamot – TBA
Ledamot – TBA

Domarkommitté (behandling av ärenden gällande licensiering, etc, DK)
Ordförande  – Mattias Sjöden
Ledamot – Robert Sundel
Ledamot – Nadja Eriksson
Ledamot – Daniel Eklund
Ledamot – Rebin Saber

Utbildare

Instruktörsutbildning
Johan Halldin  (ordförande)
Hamid Corassani
Omar Bouiche

Kommunikatör
TBA

Supervisors
Johan Söderling
Johan Halldin
Jim Bergman
Andreas Juhlin
Jesper Gunnarson
Andreas Waldahl
Ante Agneby
Mattias Sjödén
Niclas Randquist