Styrelsen utlåtande om Motion från föregående årsstämma