SMMAF-Pro-Kommitten-protokoll-Superior-Challange-21-rättelse-ändring