SMMAF Bedömningskommitténs beslut avseende Johan Jorup vs Magnus Strandner