SMMAF Bedömningskommittén protokoll Hakon Foss vs Niclas Danielsson