DK-beslut ang. ansökan för Rickard Ramstens praktik för Pro Licens