Våga Vinna

Våga vinna är namnet på ett unikt samarbete mellan SMMAF, BRIS och lokala MMA föreningar. Tanken är att i första hand, hjälpa och utbilda barn & ungdomar som redan i unga år hamnat I ett utanförskap. Integrationen som blev fel, subkulturer som bildas och manifesteras utanför samhällsstrukturen och som I framtid kommer bli både problematisk och kostsam. Samhällsekonomiskt negativt, marginaliserade människor och ett lidande som vi tror vi kan påverka och förändra.

Här är våra samarbetspartners