Anslut till SMMAF

Bilda klubb

Den 15 mars 2008 valdes MMA in som idrott av Svenska Budo & Kampsportsförbundets (SB&K) årsmöte. Den 21 mars 2009 valdes SMMAF in som underförbund i SB&K. SMMAF väljer därmed inte längre in nya medlemsföreningar direkt utan ansökande föreningar hänvisas istället till SB&K. När en förening beviljas inträde i SB&K som MMA blir den automatiskt ansluten till SMMAF.

SB&Ks stadgar kräver godtagbar instruktör. SMMAFs befintliga klubbar är redan granskade och godkända vilket skall anges i ansökan till SB&K. Nya klubbar skall presentera en instruktör som har en instruktörslicens/utbildningsbevis/intyg (bifogas ansökan till SB&K). Två alternativ:

I. Licens/bevis/intyg skall vara utfärdad av något av MMA-teamen som finns i Sverige.
II. Utbildningsbevis/instruktörslicens från MMA-kursen (se kalender för kurstillfällen)

Information om hur man ansöker till SB&K samt länkar till erforderliga blanketter etc finns här: http://www.budo.se/bli-medlem-i-sbk
Föreningar som redan är anslutna till SB&K genom en annan idrott bör även ansluta sig som MMA. Man kan då använda följande formulär:
http://www.budokampsport.se/sites/default/files/Intradesansokan_for_ny_idrott_i_forening.pdf

Instruktörsutbildning

Välkommen till Svenska MMA Förbundets sida för tränarutbildning. Vi erbjuder för närvarande följande utbildningar:

SMMAF Tränarutbildning Steg 1 – MMA KLASS-B
Kursen riktar sig främst till aspirerande tränare, men även erfarna tränare som vill uppdatera sina tekniker, bli mer pedagogisk eller få inspiration kan ha glädje av kursen. Kursen ger behörighet att ansluta förening till SMMAF.
Innehåll: Grundtekniker inom MMA (striking, clinch och markteknik), träningsplanering, första hjälpen och ledarskapsträning. Certifiering: Detagaren blir MMA-instruktör (Steg 1) inom SMMAF Förkunskaper: 18 år fyllda samt flera års erfarenhet av kampsport

SMMAF Tränarutbildning Steg 2 – MMA KLASS-A
Tekniker inom amatör-MMA, fysiologi och coaching.

SMMAF Tränarutbildning Steg 3 – Svensk Pro-MMA
Tekniker och strategier inom pro MMA, mental träning, träningsplanering/periodisering och mycket annat.

SMMAF Tränarutbildning Steg 4 – Internationell Pro-MMA
Tekniker och strategier under ”Unified Rules”, mästerskapscoaching, psykologi och mycket annat.

För mer information kontakta: Bobby Rehman utbildning@smmaf.se

MMA Team

Följande MMA team har efter beslut av förbundsstyrelsen behörighet att utbilda och fortbilda anslutna föreningars instruktörer:Berserk MMA
Check Mat (tidigare Brasa)
Dynamix
Fight Zone
GBG MMA
Gracie Barra
Hilti
Nexus
Pancrase
Shooters MMA
Team Wallin