Kalender

apr
5
apr
7

Certifieringskurs

Stockholm
Utbildning

Tid: 5-7 april 2019 • Fredag 10-18, lördag 9-18, söndag 9-14
Plats: Nexus Stockholm • Drottningholmsvägen 185 (Alvik, Stockholm)
Kontakt: Johan Halldin, utbildning@smmaf.se, 0704584296
Instruktörer: Omar Bouiche, Joakim Engberg, Akira Corassani, Tor Troéng och Johan Halldin.

Anmälan:
Skriftlig anmälan i detta dokument via länk nedan. Anmälan är bindande. Vi har en strikt pay-and-play-policy: detta innebär att den som vill delta i förbundets verksamhet måste betala först innan personen deltar i verksamheten.

Kostnad och betalning:
3000 kronor/deltagare.
Pengarna ska sättas in på Svenska Budo & Kampsportsförbundets bankgiro (255-0390) eller plusGiro (612120-6). Ange namn och ”SMMAF-kurs 2019”.

Förkunskaper:
Kursdeltagaren ska ha utövat kampsport kontinuerligt under minst två år. Minimiålder för att söka kursen är 18 år.

Syfte:
Svenska MMA-förbundets certifieringskurs ersätter den tidigare stegutbildningen och syftar till att skapa en grundläggande förståelse för MMA och fysisk träning för att kunna hålla klasser på ett säkert och inspirerande sätt. Certifieringskursen ger behörighet att skapa en förening som ansluts till Svenska MMA-Förbundet (SMMAF).

Kursdeltagaren ska efter avslutat kurs ha förmåga att:
• Få en stärkt kunskap om de vanligaste teknikerna inom MMA.
• Leda grupp och individ i MMA-träningen

Kursinnehåll:
MMA-specifika tekniker (slag, spark, knä, kast och lås) och kombinationer – stående, i clinch, på marken och mot burvägg.

Undervisningsformer:
• Teknikträning och drillar
• Grupparbete – Visa, Instruera, Öva-Pröva
• Diskussioner

Examinationsform
• Kursdeltagaren förmåga utvärderas kontinuerligt under kursen för att bedömas godkänd/underkänd utifrån kursmålet. Därmed krävs 100% aktiv närvaro.

Anmälan Certifieringskurs

Facebooktwittergoogle_plusmail