Kalender

mar
17

Årsstämma 2018

Stockholm
Årsstämma

Tider
Fullmaktsgranskning 09.45-09.55
Mötesstart 10.00

Plats
World Trade Center, lokal Paris

Dagordning
Dagordning MMA

Viktigt
För att få rösträtt på stämman krävs att medlemsavgifter betalats in senast 2018-01-31

Fullmakt (lämnas in påskriven vid fullmaktsgranskningen
Fullmakt MMA

Röstlängd (föreningar som har rösträtt och antal röster)
Röstlängd MMA

Valberedningens förslag till ny styrelse
Ordförande
Jesper Gunnarson (omval)

Ordinarie ledamöter
Jörgen Hamberg (omval)
Dick Klingberg (omval)
Lovisa Konradsson (omval)
Tobias Hall (omval)
Madelein Fagerlind (nyval)

Suppleant
Mats Nilsson (omval)
Arben Latifi (omval)

Revisor
Jim Bergman (omval)

Facebooktwittergoogle_plusmail