Kalender

mar
23

Årsmöte 2021

Årsstämma

Digitalt årsmöte via Easymeet

Tid:19:00-21:00

Officiell kallelse: Finns på denna länk

Röstlängd: Prel. Röstlängd UF 2021 – MMA-förbundet

Fullmaktsgranskning: Sker digitalt och öppnar den 22 februari. Förening som önskar närvara med röstberättigat ombud vid stämman behöver registrera sitt ombud via ett formulär. Endast föreningar upptagna i röstlängden kan registrera ombud. Fullmaktsgranskningen stänger sju dagar innan stämman.

Registrera ombud 

Publikplats finns för den som inte är röstberättigat ombud men vill ta del av mötet. Publikplats har i mötet yttranderätt men inte rösträtt. Anmälan till publikplats stänger tre dagar innan aktuell stämma.

Anmälan av styrelse, valberedning och revisorer sker via separat länk. Dessa har yttranderätt i mötet men inte rösträtt. Anmälan stänger tre dagar innan aktuell stämma.

Årsmöteshandlingar (uppdateras senast 10 dagar innan stämma)

Dagordning

SMMAF Verksamhetsberättelse 2020

Förvaltningsberättelse

Verksamhetsplan

Budgetförslag

Motion 1 – Kommitte för Matchmakers

Valberednings förslag

 

Facebooktwittermail