Domarkommittén

Domarkommitténs medlemmar
Andreas Grüner (ordförande)
Nadja Eriksson
Johan Söderling
Kevin Sataki
Markus Svensson

Domarkommitténs arbetsområden
Nedan följer en kort beskrivning av de områden Domarkommittén är verksamma inom.

Beslut om licensiering av
• Domare
• Matchmakers
• Supervisors

Administration av licensierade domare, matchmakers och supervisors
• Uppdatering av aktuella funktionärer på smmaf.se
• Uppdatering och förlängning av licenser
• Validering av funktionärer

Utbildning av domare
• Informera om, annonsera ut samt genomföra domarkurser

Ansvara för handledning av matchmakers och supervisors

Dispenser för domare
I ligan är det möjligt att erhålla dispenser för det domarkrav som finns.
Domarkommittén följer upp att de klubbar som har dispens skickar tävlande på domarkurs.

Översyn av befintliga regler
Se över och föreslå förbättring av befintliga regler.