Okategoriserade

Seminarium för poängdomare klass A-B

Publicerad

Okategoriserade

Domarkommittén kommer att hålla ett seminarium för poängdomare klass A-B i Göteborg 29 Augusti klockan 12:00 till 16:00. Seminariumet kommer att vara i GBGMMA:s lokal på Dagjämningsgatan 2 i Kortedala. Detta är ett kostnadsfritt seminarium och alla är välkomna dock är det max 40 personer som vi kan ta med ett p.g.a rådande pandemi. Syftet med seminariet är att reda ut eventuella frågetecken som du som domare har. Målet är att förbättra kunskapen hos poängdomare. Du som önskar komma maila namn och klubb till dk@smmaf.se.

M.V.H
Andreas Grüner
Ordförande
DK

Facebooktwittermail

Styrelsen har konstituerat sig

Publicerad

Okategoriserade

Den nya SMMAF styrelsen har haft sitt första möte och konstituerat sig enligt nedan

Ordförande
Jesper Gunnarson

Styrelseledamöter
Vice Ordförande – Madelein Fagerlind
Sekreterare – Lovisa Konradsson
Kassör – Andreas Waldahl
Ledamot – Joakim Engberg
Ledamot – Omar Bouiche

Suppleanter
Suppleant 1 Pannie Kianzad
Suppleant 2 Kevin Sataki

Då förbundet har som regel att styrelseledamöter eller suppleanter inte ingår i förbundets kommittéer har det även blivit vissa justeringar i dem:

Niclas Randquist blir ordförande i TK
Robert Sundel blir ledamot i DK

Kevin Sataki, Omar Bouiche och Joakim Engberg utgår i de kommittéer de var med i men kvarstår som utbildare inom sina respektive områden.

Läs mer på denna länk
http://www.smmaf.se/forbundet/styrelse/

Styrelsens protokoll återfinns på denna länk
http://www.smmaf.se/forbundet/protokoll/

Facebooktwittermail

Ny styrelse 2020

Publicerad

Okategoriserade

På tisdagskvällen genomfördes det framskjutna årsmötet i digitalt format och följande styrelse valdes

Ordförande
Jesper Gunnarson (omval)

Styrelseledamöter
Ledamot – Lovisa Konradsson (omval)
Ledamot – Madelein Fagerlind (omval)
Ledamot – Andreas Wahldahl (nyval)
Ledamot – Joakim Engberg (nyval)
Ledamot – Omar Bouiche (nyval)

Suppleanter
Suppleant 1 Pannie Kianzad (nyval)
Suppleant 2 Kevin Sataki (nyval)

På kommande styrelsemöte som är planerat till den 21:a juni kommer styrelsen konstituera sig och besluta vem som skall vara Vice Ordförande, Kassör och Sekreterare.

Tids nog kommer även protokoll från mötet vilket kommer att laddas upp på hemsidan.

Styrelsen

 

Facebooktwittermail

Förbundsnyheter 2020-05-24

Publicerad

Okategoriserade

Styrelsen har haft ännu ett möte och noterbart är att styrelsen enhälligt* gav sanktion till tävlingen Fight Club Rush 7 – PPV som kommer gå utan publik i Västerås den 4:e juli.

I sanktionen framgår det att antal personer i lokalen kommer vara max 40 stycken samtidigt. Sanktionen är villkorad med att arrangör skall inkomma med ett körschema för hur detta skall gå till i detalj. Därtill gäller att det endast är svenska deltagare på denna tävling.

Nästa möte blir den digitala stämman den 9:e juni.

*- Jörgen Hamberg deltog ej i beslut pga jäv.

Protokoll

 

Facebooktwittermail

Förbundsnyheter 2020-04-06

Publicerad

Okategoriserade

Styrelsen har haft nytt möte och här kommer lite reflektioner från detta mötet.

Först och främst så påverkar Corona pandemin förbundets verksamhet i hög utsträckning och samtliga event har blivit inställda (årsmöte, tävlingar och utbildningar) så här långt. I skrivande stund ser allt innan sommaren ut att bli inställt.

Med det sagt uppmanar vi alla våra medlemsklubbar att hålla igång sin verksamhet men naturligtvis följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa är i nuläget

– Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
– Träna utomhus när så är möjligt
– Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
– Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
– Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Det är säkert många som undrar när det uppskjutna årsmötet kan genomföras, det undrar styrelsen också. Avsikten är att samköra det med SB&Ks årsmöte men när detta kan genomföras är osäkert. 2019 års styrelse fortsätter därför arbetet till dess årsmöte 2020 kan genomföras.

Förbundet har sökt stöd från regeringen för uteblivna intäkter och vi väntar med spänning på utfallet av det. I övrigt är det som bekant stiltje gällande både verksamhet och ekonomi.

Slutligen några positiva nyheter

Vi konstaterar med glädje att från kampsportsgalan fick 3 stycken MMA-utövare pris
-Årets genombrott Khamzat Chimaev
-Årets förebild Josephine Breisch
-SB&K:s Hederspris Alexander Gustafsson

Noterbart är även att förbundets ansökan om 5 ronders match på AK Brave godkändes av Kampsportsdelagationen. Tyvärr kunde ju inte tävlingen genomföras så en ny ansökan är nödvändig när/om galan bokas om.

Länk till styrelsens protokoll

Protokoll

Har du frågor rörande styrelsens beslut? Välkommen att kommunicera till vår e-post info@smmaf.se

Facebooktwittermail

Inställd domarutbildning 15-16 Maj i Stockholm

Publicerad

Okategoriserade

På grund av rådande läge i Sverige av Covid-19 så har domarkommittén beslutat att ställa in domarutbildningen 15-16 Maj i Stockholm. Utbildningen kommer att vara i höst istället om läget förändrar sig gälland de restriktioner som folkhälsomyndigheten ger ut.

M.V.H
Andreas Grüner
Ordförande
DK

 

Facebooktwittermail

Kaisho Battle 20 inställd

Publicerad

Okategoriserade

Pga rådande situation med Coronaviruset (covid-19) är Kaisho Battle 20 inställd.

Det är troligt att fler tävlingar i MMA-ligan blir inställda, men vi tar beslut allt eftersom då läget ändras frekvent.

 

Facebooktwittermail

Information om event och Corona 2020-03-13

Publicerad

Okategoriserade

Uppdatering kring Corona och förbundets event

Shoot Challenge 35 – Inställt
Vi genomför inte tävlingen på lördag pga Coronaviruset och risken för spridning i folksamlingar.

Årsmötet – Inställt
SB&K har valt att ställa in årsmötet (av samma anledning) och då blir även SMMAFs årsmöte inställt. Information senare om nya datum.

Kommande tävlingar och events
Fortfarande öppna, beslut tas senare på om de behålls öppna eller stängs. Detta beror på hur utvecklingen går med viruset.

 

Protokoll

 

Facebooktwittermail

Angående Coronaviruset 2020-03-11

Publicerad

Okategoriserade

Gällande senaste uppdateringen från folkhälsomyndigheten angående Coronavirusets möjliga samhällsspridning är nu läget följande.

Alla förbundets event (tävlingar, årsmöte, utbildningar mm) avser vi att genomföra som planerat i skrivande stund.

Men alla som har förkylningssymptom och eller luftrörsbesvär ombedes givetvis att hålla sig borta från dessa event, detta gäller även tex publik som vill titta på en tävling.

Har du anhöriga med tecken på lunginflammation så vänta med att besöka events tills din anhöriga har undersökt sig.

Är du inte fullt frisk så önskar vi att du håller dig ifrån event tills du har blivit helt symptomfri.

Slutligen så följer vi utveckling av ämnet och återkommer med ny information så snart någon sådan finns att delge

Styrelsen SMMAF

Facebooktwittermail